Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds njurfunktionen.

Förberedelser

På undersökningsdagen ska du inte ta vätskedrivande mediciner. Du bör dricka 0,5 liter vätska en timme före du kommer till undersökningen.

Undersökningens utförande

Du ligger på rygg och undersökningen påbörjas genom att du får ett radioaktivt undersökningsämne i en ven. Du måste ligga stilla under fotograferingen som tar  30 min. Undersökningen fortsätter efter en timme du har fått undersökningsämne. Fotograferingen tar 5min.Undersökningen är smärtfri.

Undersökningstid

Ca 1,5h

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 Isotopen