Undersökningens utförande

Med hjälp av PET-kamera undersöks kroppens ämnesomsättning och med CT-kamera får vi en noggrann bild av kroppens uppbyggnad. Det radioaktiva undersökningsämnet (FDG) upptas av de vävnader i kroppen som använder socker. Öppningen i PET-CT-kameran är förhållandevis stor (diameter 70 cm), vilket gör att klaustrofobiker vanligen klarar av fotograferingen. Undersökningen som helhet tar ca 3 timmar.

Förberedelser

Då du kommer till undersökningen är det viktigt att din blodsockernivå är under 11 mmol/l, därför bör du lyda följande råd:

 • Var oäten minst 6 timmar före undersökningen
 • Drick på morgonen hemma minst 0,5l vatten , inga andra drycker.
 • Att tugga tuggummi och pastiller är förbjudet på undersökningsdagen.

Notera även följande saker

 • Undvik fysik belastning (gym, cykling, löpning) 24 timmar före undersökningen.
 • Reservera tillräckligt med tid för att ta dig till undersökningen, för att unvika fysisk ansträngning.
 • Drick inte alkohol 24 timmar före undersökningen.
 • Om du är rökare så ska du vara orökt minst 2 timmar före undersökningen.
 • Snus kan innehålla sötningsmedel, därför är användning av snus förbjudet 6 timmar före undersökningen. 

OBS! PET-undersökningen kan inte utföras om du har ätit( 6 timmars fasta).

 • Undersökningen görs inte om du är gravid. Misstänker du att du är gravid, meddela detta till personalen i god tid innan du kommer till undersökningen.
 • Underåriga ska inte tas med till undersökningen.

Medicinering

På undersökningsdagen kan du ta dina läkemedel som vanligt.

Diabetiker

Om du har insulinbehandlad diabetes kan du äta morgonmål och ta insulin. Du ska vara oäten minst 4 timmar före undersökningen och du får inte heller ta mera insulin! Om du har tablett eller dietbehandlad diabetes ska du följa de vanliga förberedelserna.

Undersökningens gång

Som bilaga i detta brev har du fått en intervju blankett som du har fyllt i redan hemma. Skötaren går igenom blanketten tillsammans dig på undersökningsdagen.

 • För att kunna ge undersökningsämnet sätter skötaren en kanyl i armvenen. Undersökningen är smärtfri och undersökningsämnet orsakar inte biverkningar.
 • Efter att du fått undersökningsämnet väntar man på att det upptas i kroppen. Under tiden ligger du avslappnat i vårt vilorum, vilotiden är 60 min.
 • Under fotograferingen med PET-CT-kameran ligger du stilla på rygg på undersökningssängen, som sakta rörs genom öppningen.
 • Fotograferingen tar ca 30.

Efter undersökningen

Undersökningsämnet ger inte biverkningar men det gör att du strålar. Efter undersökningen ska du dricka rikligt (0,5 l), så att undersökningsämnet snabbare utsöndras via urinen.

På grund av strålningen ska du på undersökningsdagen undvika närkontakt med barn och gravida under 8 timmars tid efter fotograferingen. Ammande mödrar ska hålla amningspaus i 10 timmar efter undersökningen. Den mjölk som mjölkats under pausen måste hällas i vasken.

Undersökningsreultatet fås av läkaren på remitterande avdelning eller poliklinik.

Intervjublankett inför PET-undersökning

 

Fyll i blanketten dagen före undersökningen och tag med till undersökningen.

 

Namn:________________________    Personsignum:_________________

 

Datum:____________        Vikt:____________              Längd:____________

 

Fråga till kvinnor: Är det möjligt, att du är gravid?

□Ja                     □Nej

 

Lider du av följande sjukdomar? (kryss i rutan)

□Diabetes                       □Hjärtinfarkt                □Njursjukdom              □Sarkoidos

□Tuberkulos                  □Tarminflammation □Snuva/hosta (under senaste månad)

 

□Övrig inflammation, vilken?___________________________________

□Övrig långtidssjukdom, vilken?_________________________________

□Trauma (fraktur, skador), vilka?________________________________

 

Har du genomgått någon form av operation/skopi/biopsi (provbit) under de senaste 6 veckorna?

□Nej                  □Ja      Vilken, när? __________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Har du fått något av följande läkemedel under de senaste 2 veckorna?

Kortison                                                         □Ja                     □Nej

Tillväxtfaktorer/Blodprodukter             □Ja                     □Nej

Cellgift/Cytostatika                                    □Ja                     □Nej

 

Har du genomgått strålbehandling under de senaste 3 månaderna?

□Nej                  □Ja                    När, till vilket område?__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Har du fått en svarstid/ringtid?

□Ja                      □Nej                   När?______________________________

24.01.2020 Isotopen