Med hjälp av PET-kamera undersöks kroppens ämnesomsättning och med CT-kamera får vi en noggrann bild av kroppens uppbyggnad. Öppningen i PET-CT-kameran är förhållandevis stor (diameter 70 cm), vilket gör att klaustrofobiker vanligen klarar av fotograferingen. Undersökningen är smärtfri och undersökningsämnet orsakar inte biverkningar.

Undersökningen som helhet tar cirka 2-3 timmar. 

Förberedelser

Ifall du behöver hjälp med t.ex. påklädning, tag gärna med en vuxen följeslagare.

  • Var oäten minst 2 timmar före undersökningen
  • Drick på morgonen hemma minst 0,5 liter vatten.

Notera även följande saker:

  • Drick inte alkohol 24 timmar före undersökningen.
  • Om du är rökare så ska du vara orökt minst 2 timmar före undersökningen.
  • Minderåriga ska inte tas med till undersökningen.

 Medicinering

På undersökningsdagen kan du ta dina läkemedel som vanligt.

Undersökningens gång

Som bilaga i detta brev har du fått en intervju blankett som du har fyllt i redan hemma. Skötaren går igenom blanketten tillsammans dig på undersökningsdagen.

  • För att kunna ge undersökningsämnet sätter skötaren en kanyl i armvenen.
  • Efter att du fått undersökningsämnet väntar man på att det upptas i kroppen. Under tiden ligger du avslappnat i vårt vilorum, vilotiden är 60 min.
  • Under fotograferingen med PET-CT-kameran ligger du stilla på rygg på undersökningssängen, som sakta rörs genom öppningen.
  • Fotograferingen tar ca 30 min.

Efter undersökningen

Undersökningsämnet ger inte biverkningar men det strålar ett par timmar efter undersökningen. Efter undersökningen ska du dricka rikligt (0,5 liter), så att undersökningsämnet snabbare utsöndras via urinen.

På grund av strålningen ska du på undersökningsdagen undvika närkontakt med andra människor, särskilt barn och gravida under 8 timmars tid efter fotograferingen.

Undersökningsreultatet fås av läkaren på remitterande avdelning eller poliklinik.

Intervjublankett inför PET-undersökning

Fyll i blanketten dagen före undersökningen och tag med till undersökningen.

Intervjublankett inför PET-undersökning

 

 

08.04.2022 Redaktion_Toimitus