Varför utförs behandlingen

Läkemedlet används till att behandla överproduktion av blodets röda blodkroppar och trombocyter.

Behandlingens utförande

Behandlingsdosen ges som injektion via armvenen.

Eftervård

Biverkningar förekommer inte. På injektionsstället kan uppstå ett blåmärke. Om det uppstår lokal smärta och rodnad såväl som feber ber vi dig att ta kontakt med isotopavdelningen.

Den egentliga behandlingseffekten kommer inom 1,5 - 3 månader och kontroll sker på inremedicinska polikliniken.

Läkemedlet utsätter inte patientens omgivning för strålning.

24.01.2020 Isotopen