Behandlingens syfte

Radiojodbehandling ges för att förstöra eventuella rester av sköldkörtelvävnad.

Förberedelser

Remitterande läkare har gett dig föreskrifter ifall du skall sluta med sköldkörtelmedicineringen.

Du är oäten 4 timmar före behandlingen. Du får dricka vatten.

Under två veckor före behandlingen bör du undvika jodhaltiga hostmediciner och vitaminpreparat, jodhaltigt salt, Emmental-ost, saltvattenfisk, ägg samt stora mängder mjölkprodukter. 

Givande av behandlingsdosen

Läkare ger behandlingsdosen. Den är en kapsel, som du intar med vatten. Du får inte äta eller dricka på 2 timmar efter du har fått behandlingsdosen.

Därefter rekommenderas att suga på starka eller sura karameller för att öka salivutsöndringen och minska eventuella svullnader av spottkörtlarna.

Radioläkemedlet är I-131.

Följande bör iakttas

Du skall iaktta noggrannhet med alla sekret (urin, kräkning, saliv, slem, avföring).

Du bör använda isoleringsrummets WC.

Du skall alltid urinera sittande. Spola 2 - 3 gånger efter varje användning.

Om dina sekret hamnar på ej önskad plats, måste du meddela detta till personalen på avdelningen.

Avslutning av isoleringen

Personalen på nuklearmedicinska avdelningen gör en kontrollmätning efter 3 dygn. Din isolering kan avslutas om radioaktiviteten har minskat under ett visst gränsvärde.

Helkroppsfotografering

Du fotograferas på följande vecka efter behandlingsdosen på nuklearmedicinska avdelningen (i huvudbyggnaden, 1.vån. , bakom provtagningen, C1 rum 16).

Fotograferingen tar en timme. Fotograferingstiden får du, innan du går hem från EP-avdelningen.

Hemföreskrifter

Du bör följa nedanstående föreskrifter efter att du har lämnat sjukhuset:

  • Undvik att vistas nära andra människor, i synnerhet barn och gravida kvinnor (skyddavstånd minst 2 m) Detta gäller även övernattning.
  • Urinen är radioaktiv, därför skall du endast använda WC.
  • Tvätta händerna omsorgsfullt efter varje WC-besök och använd helst hushållspapper som handduk.
  • Om sekret hamnar på kläderna eller sängkläderna spolas dessa genast med rinnande vatten och tvättas separat från annan tvätt.
  • Du kan uträtta butiksärenden som vanligt.
  • Tolv månader efter din radiojodbehandling (både kvinnor och män) bör du använda ett säkert preventivmedel för att förhindra graviditet. Radiojod behandlingen kan skada könscellerna.

8 dygn:  Patienten bör undvika att sova i samma säng som en vuxen människa.

14 dygn: Nära kontakt (under 2 meter) med små barn och gravida kvinnor bör undvikas (max 30 min/dygn).

Följande 13 dygn: Långvarig (över 3 timmar) kontakt med barn och gravida kvinnor bör undvikas.

Personer i fertil ålder ombedes diskutera med läkare om lämplig tidpunkt för att skaffa barn efter behandlingsdosen.

24.01.2020 Isotopen