För dig har ordnats ett isoleringsrum på avdelning E4. Under hela isoleringstiden (2-3 dygn) bör du hålla dig i detta rum. I rummet finns TV, radio, internetförbindelse, kylskåp och telefon. Kontakt hålls via telefon. Besök är förbjudna. Du kan ta med egna personliga saker och starka eller sura karameller. Nattetid finns ingen personal på avdelningen. Per telefon kan du kontakta skötarna på våningen ovanför (avdelning E5). Dit är även patientlarmet kopplat.

Välkommen!

Behandlingens syfte

Radiojodbehandling ges för att förstöra eventuella rester av sköldkörtelvävnad.

Förberedelser

Remitterande läkare har gett dig föreskrifter ifall du skall sluta med sköldkörtelmedicineringen.

Du är oäten 2 timmar före behandlingen. Du får dricka vatten.

Under två veckor före behandlinen bör du undvika jodhaltiga hostmediciner och vitaminpreparat, jodhaltigt salt, Emmental-ost, saltvattenfisk, ägg samt stora mängder mjölkprodukter. 

Givande av behandlingsdosen

Läkare ger behandlingsdosen. Den är en kapsel, som intas med vatten. Du får inte äta eller dricka på 2 timmar efter behandlingsdosen.

Därefter rekommenderas att suga på starka eller sura karameller för att öka salivutsöndringen och minska eventuella svullnader av spottkörtlarna.

Radioläkemedlet är I-131.

Följande bör iakttas

Iaktta noggranhet med alla sekret (urin, kräkning, saliv, slem, avföring).

Använd isoleringsrummets WC.

Urinera alltid sittande. Spola 2 - 3 gånger efter varje användning.

Om dina sekret hamnar på ej önskad plats, meddela detta till avdelningspersonalen.

Det är förbjudet att röka i isoleringsrummet, då föreslås du redan hemma börjar använda andra nikotinplåster eller tuggummi.

Avslutning av isoleringen

Efter 2-3 dygn av isolering kommer isotopskötaren och gör en kontrollmätning. Din isolering kan avslutas om radioaktiviteten har minskat under ett visst gränsvärde.

Helkroppsfotografering

Du fotograferas följande vecka efter behandlingsdosen på isotopmedicinska avdelningen i U-byggnaden, ingång UA, källarvåning O.

Fotograferingen tar lite över en timme. Fotograferingstiden får du, innan hemfärden från E4-avdelningen.

Hemföreskrifter

Följ nedanstående föreskrifter efter att du har lämnat sjukhuset:

  • Undvik att vistas nära andra människor, i synnerhet barn och gravida kvinnor Skyddavstånd minst 2 m. Detta gäller även övernattning.
  • Urin är radioaktivt, därför skall du endast använda WC. Tvätta händerna omsorgsfullt efter varje WC-besök och använd helst hushållspapper som handduk.
  • Om sekret hamnar på kläderna eller sängkläderna spolas dessa genast med rinnande vatten och tvättas separat från annan tvätt.
  • Du kan uträtta butiksärenden som vanligt.
  • Tolv månader efter din radiojodbehandling (både kvinnor och män) bör du använda ett säkert preventivmedel för att förhindra graviditet. Radiojod behandlingen kan skada könscellerna.

 

8 dygn: Sov inte i samma säng med en annan människa.

14 dygn: Nära kontakt (under 2 meter) med barn och gravida kvinnor bör undvikas (max 30 min/dygn). 

Följande 13 dygn: Långvarig (över 3 timmar) kontakt med barn och gravida kvinnor bör undvikas. 

Personer i fertil ålder ombedes diskutera med läkare om lämplig tidpunkt för att skaffa barn efter behandlingsdosen.

05.05.2021 Isotopen 2