Varför utförs undersökningen

Med undersökningen söker man eventuella inflammationer eller tumörer. Med undersökningen påvisas aktiv sarkoidos.

Förberedelser

På injektionsdagens kväll och följande dags kväll tömmes tarmen med ett avföringsläkemedel som tex. Metalax 5 mg, 3 tabletter båda kvällarna (fås från apoteket).

På första fotograferingsdagens kväll tar du också 3 tabletter Metalax 5 mg.

Undersökningens utförande

  • Du får ett radioaktivt undersökningsämne insprutat i en ven.
  • Den första fotograferingen sker två (2) dagar efter injektionen.
  • Den andra fotograferingen sker tre (3) dagar efter injektionen.

Under fotograferingen måste du ligga på rygg ca 1.5 timmar. Undersökningen är smärtfri.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande utgående från undersökningsresultatet. Utlåtandet vidarebefordras till remitterande avdelning eller poliklinik.

08.12.2015 VKSadmin