Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds ämnesomsättningen i skelettet och dess uppbyggnad.

Förberedelser

  • Då du kommer till undersökningen ska du meddela personalen om du är överkänslig mot något ämne eller om du misstänker att du är gravid. 
  • Använder du mediciner kan du ta dem som vanligt.
  • Om du för din diabetes använder medicin i tablettform så bör du diskutera förberedelserna med remitterande enhet/läkare.

Undersökningens utförande

Du får ett radioaktivt undersökningsämne insprutat i en ven. Undersökningsämnet påverkar inte hur du mår. Efter injektionen måste du vänta 3 timmar. Under tiden samlas undersökningsämnet i skelettet. Under väntetiden bör du dricka minst 0,5 l vätska. Du får också äta och avlägsna dig från nuklearmedicinska avdelningen. I samband med fotograferingen måste du ligga stilla 45 minuter. Fotograferingen är smärtfri.

Då CT-undersökningen görs ligger du på undersökningsbordet som rör sig under fotograferingens gång. Kontrastmedlet sprutas in via en kanyl som läggs i armvecket. Fotograferingen tar ca 30 minuter.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Utlåtandet får du av remitterande läkare.

08.12.2015 VKSadmin