Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds ämnesomsättningen i skelettet.

Förberedelser

Inga

Undersökningens utförande

Du får ett radioaktivt undersökningsämne insprutat i en ven. Undersökningsämnet påverkar inte hur du mår. Efter injektionen måste du vänta 3 timmar. Under tiden samlas undersökningsämnet i skelettet. Under väntetiden bör du dricka minst 0,5 l vätska. Du får också äta och avlägsna dig från nuklearmedicinska avdelningen. I samband med fotograferingen måste du ligga stilla 30 minuter. Fotograferingen är smärtfri.

Undersökningstid

Fotograferingstiden varierar från 1/2 timme till 1 1/2 timme beroende på fotograferingssätt och bildantal.

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta. Ammande mammor bör efter injektionen hålla en 12 timmars amningspaus.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande utgående från undersökningsresultatet. Utlåtandet vidarebefordras till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 isotopen