Varför utförs undersökningen

Radiojodbehandlingen ges för att dämpa överaktivitet av sköldkörteln.

Medicinering

Tyrazol avslutas vanligen tre dagar före radiojodbehandlingen. Möjlig Thyroxin behandling avslutas enligt läkarens ordination.

Förberedelser

Remitterande läkare har gett dig föreskrifter ifall du skall sluta med sköldkörtelmedicineringen.

Du är oäten 2 timmar före behandlingen. Du får dricka vatten.

Under två veckor före behandlingen bör du undvika jodhaltiga hostmediciner och vitaminpreparat, jodhaltigt salt, Emmental-ost, saltvattenfisk, ägg samt stora mängder mjölkprodukter.

Om du under de senaste 6 veckorna genomgått någon röntgenundersökning där man har gett dig kontrastmedel så bör du meddela detta till remitterande avdelningen före du kommer till undersökningen.

Undersökningens utförande

  • Radiomedicin är I-131.
  • Den radioaktiva behandlingsdosen, som är en kapsel, får Du via munnen.
  • Du får inte äta eller dricka på 2 timmar efter du har fått behandlingsdosen.

 

Du bör följa nedanstående föreskrifter efter att du har fått behandlingen, notera även tabellen:

  • Din urin är radioaktiv och därför bör du urinera bara i WC. Tvätta händerna efter varje WC-besök och använd helst hushållspapper som handdukar
  • Om du kastar upp eller får urin på sängkläderna eller på andra kläder, skölj dessa med rikligt rinnande vatten och tvätta dem skilt från annan tvätt
  • Undvik att vistas i närheten av andra människor, speciellt barn och gravida kvinnor (minst 2 meters avstånd). Gäller också övernattning.
  • Onödig närkontakt till andra människor bör undvikas under de första två (2) dagarna. Håll då minst en meter avstånd till andra människor, om du befinner dig längre tid än två timmar i närheten av samma person, bör avståndet vara 2 meter.
  • Om du i arbetet befinner dig hela arbetsdagen på ett avstånd under en meter till samma arbetskamrat bör du begära andra arbetsuppgifter eller sjukledigt de första två (2) dagarna efter radiojodbehandlingen.
  • Du kan sköta ärenden i banker, butiker osv. som vanligt.
17.08.2021 Isotopen 2