Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds sköldkörtelns struktur och storlek.

Förberedelser

Du är oäten 4 timmar innan du får undersökningsämnet. Du får dricka vatten.

Om du har varit 2 - 3 månader tidigare på en röntgenundersökning där kontrastmedel används, meddela detta till Nuklearmedicin innan du kommer till undersökningen.

Medicinering

Om du använder THYRAZOL, måste du vara utan denna medicin två dygn före undersökningen. Vårdande läkare ger instruktioner angående Thyroxin behandling.

Undersökningens utförande

Du får ett radioaktivt undersökningsämne injicerat i en ven. Undersökningsämnet ger inga biverkningar. Fotograferingen påbörjas 15 min efter att du fått undersökningsämnet. Under fotograferingen ska du ligga stilla på undersökningsbordet. Fotograferingen tar ca 1 timme och den är smärtfri.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

07.06.2021 Isotopen 2