Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds sköldkörtelns struktur och storlek.

Förberedelser

Du är oäten 4 timmar innan du får undersökningsämnet. Du får dricka vatten.

Om du har varit 2 - 3 månader tidigare på en röntgenundersökning där kontrastmedel används, meddela detta till Nuklearmedicin innan du kommer till undersökningen.

Medicinering

Om du använder THYRAZOL, måste du vara utan denna medicin två dygn före undersökningen. Vårdande läkare ger instruktioner angående Thyroxin behandling.

Undersökningens utförande

Du får ett radioaktivt undersökningsämne i kapselform via munnen. Du får inte dricka eller äta på 2 timmar efter du har fått undersökningsämnet. Sköldkörteln fotograferas efter ca 4 timmar. Under fotograferingen måste du ligga stilla på undersökningsbordet. Fotograferingen tar ca 15 minuter och den är smärtfri.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

24.01.2020 isotopen