Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds blodcirkulationen i hjärtat

Medicinering

Läkemedelspaus genomförs om remitterande/egenläkare så har konstaterat. Blir det frågan om medicinpaus så skall beta-blockerarna hållas på paus i 3 dygn och de långverkande nitraterna skall inte tas på undersökningsdagens morgon. Håll inte medicinpaus, om det inte är specifikt ordinerat.

 

Snabbverkande nitro kan du använda normalt men helst inte på undersökningsdagens morgon. Om du använder blodförtunningsmedicin bör den inte avslutas. Tag med dina egna mediciner när du kommer till undersökningen.

Förberedelser

  • Mjölkprodukter, choklad och rökning är förbjudet på undersökningsdagens morgon.
  • Ät bara en lätt frukost.
  • Kaffe, te, läskedrycker och alkohol får du inte förtära 24 timmar före undersökningen.
  • Ta med egna sportskor och en rymlig T-skjorta.

Undersökningens utförande

Du byter om till sjukhusets kläder. En kanyl sätts in i ett blodkärl på armen. Elektroder sätts på bröstkorgen för registrering av hjärtfilm. Belastningen görs antingen med motionscykel eller med hjälp av läkemedel. I slutskedet av belastningen injiceras undersökningsämnet, som tas upp av hjärtmuskeln. Du fotograferas med en gammakamera och detta tar ca 30 min.

 

Vilofotografering sker en vecka senare, utan medicinpaus. Tidpunkten får du av skötaren. Vid behov kan läkaren göra den bedömningen att viloundersökningen inte behövs. I så fall ringer sekreteraren och meddelar dig detta.

Undersökningstid

Ca två timmar

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet vidarebefordras till remitterande avdelning eller poliklinik.

Följande läkemedel är betablockerare:

Följande läkemedel är långtidsverkande nitrater:

Acebutolol

Deponit-depotlaastari

Albetol

Dinit

Atenblock

Imdur

Atenol

Ismexin

Atenolol

Ismox

Bisomerck

Bisomyl

Isangina

Bisoprolol

Isosor

Bisoprolol comp

Minitran

Blocanol

Nitro

Breviblock

Nitro depotlaastari

Cardiol

Nitrosid

Carvedilol

Nitrosid retard

Nitromex

Celiprolol

Ormox/Ormox OD

Diasectral

Transiderm-Nitro

Emconcor

 

Emconcor CHF

 

Emconcor comp

 

Espesil

 

Hypoloc

 

Kerlon

 

Logimax

 

Metoprolin

 

Metoprolol Succinate Hexal

Metohexal

 

Nif-Ten

 

Orloc

 

Orloc comp

 

Pindocor

 

Pinloc

 

Propral

 

Ranoprin

 

Selectol

 

Selocomp zoc

 

Seloken

 

Seloken zoc

 

Selopral

 

Spesicor Dos

 

Tenoblock

 

Tenoprin

 

Visken

 

Namn:________________________   Personbeteckning:__________________

Anteckna här de mediciner som du använder (namn och dosering):

 

NAMN

STYRKA

MÄNGD/senaste tagit     datum

Exempel : Seloken

47.5 mg

x 1 / 5.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

25.05.2020 Isotopen 2