Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreds blodcirkulationen i hjärtat

Medicinering

Grundprincipen är, om du inte tidigare fått diagnosen kranskärlssjukdom så håller du beta-blockerarna på paus. Om däremot ovannämnda sjukdom med säkerhet är konstaterad så görs undersökningen för att kontrollera effekten av vården och då skall du ta dina mediciner som vanligt.

Läkemedelspaus genomförs om remitterande/egenläkare så har konstaterat. Blir det frågan om medicinpaus så skall beta-blockerarna hållas på paus i 3 dygn och de långverkande nitraterna skall inte tas på undersökningsdagens morgon. Håll inte medicinpaus, om det inte är specifikt ordinerat.

Snabbverkande nitro kan du använda normalt men helst inte på undersökningsdagens morgon. Om du använder blodförtunningsmedicin bör den inte avslutas. Tag med dina egna mediciner när du kommer till undersökningen.

Förberedelser

Kaffe, te, mjölkprodukter, svarta läskedrycker, choklad och rökning är förbjudet på undersökningsdagens morgon. Ät bara en lätt frukost. Alkohol får du inte förtära 24 timmar före undersökningen. Ta med egna sportskor och en rymlig T-skjorta.

Undersökningens utförande

Du byter om till sjukhusets kläder. En kanyl sätts in i ett blodkärl på armen. Elektroder sätts på bröstkorgen för registrering av hjärtfilm. Belastningen görs antingen med motionscykel eller med hjälp av läkemedel. I slutskedet av belastningen injiceras undersökningsämnet, som tas upp av hjärtmuskeln. Du fotograferas med en gammakamera och detta tar ca 30 min.Efter detta tar du dina egna mediciner. Vilofotografering sker en vecka senare utan medicinpaus. Tidpunkten får du av skötaren.

Undersökningstid

Ca två timmar

Eftervård

Efter undersökningen bör du dricka rikligt och urinera ofta.

Undersökningsresultat

Isotopläkaren ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet vidarebefordras till remitterande avdelning eller poliklinik.

 Följande mediciner är betablockerare:

 • Acebutolol
 • Albetol
 • Atenblock
 • Atenol
 • Atenolol
 • Bisomerck
 • Bisoprolol
 • Bisoprolol comp
 • Blocanol
 • Breviblock
 • Cardiol
 • Carvedilol
 • Celiprolol
 • Diasectral
 • Emconcor
 • Emconcor CHF
 • Emconcor comp
 • Espesil
 • Hypoloc
 • Kerlon
 • Logimax
 • Metoprolin
 • Metoprolol Succinate Hexal
 • Nif-Ten
 • Orloc
 • Orloc comp
 • Pindocor
 • Pinloc
 • Propral
 • Ranoprin
 • Selectol
 • Selocomp zoc
 • Seloken
 • Seloken zoc
 • Selopral
 • Spesicor Dos
 • Tenoblock
 • Tenoprin
 • Visken

Följande läkemedel är långtidsverkande nitrater:

 • Deponit-depotlaastari
 • Dinit
 • Imdur
 • Ismexin
 • Ismox
 • Isangina
 • Isosor
 • Minitran
 • Nitro
 • Nitro depotlaastari
 • Nitrosid
 • Nitrosid retard
 • Ormox/Ormox OD
 • Transiderm-Nitro
24.01.2020 isotopen