En tryckmätning görs i ändtarmen. Ändtarmen och slutarmuskelns funktion kontrolleras samt eventuella störningar i den, som förstoppning eller oförmåga att hålla sig.

Undersökningens utförande

Undersökningen genomförs med att du ligger på din vänstra sida. Mätapparaturen är en tunn kateter som förs in några centimeter i ändtarmsöppningen. Undersökningen är smärtfri och tar ca 30 min.

Förberedelser

Inga, endast naturell tömning behövs.

08.12.2015 VKSadmin