Varför utförs undersökningen

Vid denna undersökning cyklar du på konditionscykel. Under undersökningens gång  registreras hjärtats och lungornas funktion samt att prestationsförmågan mäts. Reservera 1 - 2 timmar för undersökningen. Du kan gärna ta med dig egna bekväma skor/gymnastikskor, träningsbyxor och en rymlig, kortärmad T-skjorta.

Förberedelser

  • Du bör undvika ansträngningar, alkohol och tunga måltider på undersökningsdagen. Ät en lätt måltid 2 h före undersökningen.
  • Du bör inte röka, dricka te, kaffe eller coladrycker 4 timmar före undersökningen.
  • Om du insjuknar bör undersökningen framflyttas.

2 veckor bör ha förflutit efter en förkylning eller botad luftvägsinfektion. och två veckor bör ha förflutit efter avslutad antibiotikakur.

Använd inte parfymerade produkter eller nagellack när du kommer till undersökningen!

Medicinering

Grundprincipen är, om du tidigare inte fått diagnosen kranskärlssjukdom så håller du beta-blockerarna på paus. Om du däremot sedan tidigare har en konstaterad kranskärlssjukdom (koronarsjukdom) så görs undersökningen för att kontrollera vårdeffekten och då skall du ta dina mediciner som vanligt, utan medicinpaus.

Läkemedelspaus genomförs om remitterande/egenläkare så har konstaterat.

Paus med beta-blockerare utförs enligt följande: 

Halverad dos tas 2 dygn iföljd före medicinpausen, så att inte pulsen stiger för mycket under själva pausen.

Därpå följande 2 dygn före undersökningen + undersökningsdagen, pausas beta-blockeraren helt.

Efter undersökningen kan medicinerna tas som vanligt.

Om du har diagnosen, förstorad hjärtmuskel (dilaterande kardiomyopati), är det av största vikt, att du rådfrågar läkaren hur du ska förfara angående läkemedelspausen.

Samma gäller kroniskt förmaksflimmer.

Långtidsverkande nitrater (sväljbart nitro) får inte tas på undersökningsmorgonen.

Patienten eller dennes vårdare kan ännu även fråga den egna läkaren hur det förhåller sig med medicinpauser.

Följande mediciner är betablockerare:

Acebutolol,Albetol, Atenblock, Atenol,Atenolol
Bisomerck,Bisoprolol, Bisoprolol comp
Blocanol,Breviblock Cardiol, Carvedilol, Celiprolol,

Diasectral, Emconcor, Emconcor CHF, Emconcor comp
Espesil, Hypoloc, Kerlon, Logimax
Metoprolin, Metoprolol Succinate Hexal
Metohexal,Nif-Ten, Orloc, Orloc comp
Pindocor, Pinloc, Propral, Ranoprin
Selectol, Selocomp zoc, Seloken
Selekon zoc, Selopral, Spesicor Dos
Tenoblock, Tenoprin,Visken

Följande läkemedel är långtidsverkande nitrater:

Deponit-depot plåster, Dinit
Imdur, Ismexin, Ismox, Isangina, Isosor
Minitran, Nitro, Nitro depot plåster
Nitrosid, Nitrosid retard, Nitromex
Ormox/Ormox OD
Transiderm-Nitro

24.01.2020 Isotopen