Varför utförs undersökningen

Vid undersökningen mäts lungornas funktionsförmåga. Undersökningen räcker ca 45 - 60 minuter.

Förberedelser

Du får inte dricka te, kaffe, eller coladrycker och andra uppiggande energidrycker fyra timmar före undersökningen. 

Du får inte röka två timmar före undersökningen, eller dricka alkohol 24 timmar före undersökningen. 

På undersökningsdagen ska du undvika kraftig ansträngning( två timmar före), inandning av kall luft och kraftiga måltider, men ändå inte vara oäten. 

Undersökningen görs tidigast två veckor efter botad ¨flunsa¨, bihåleinflammation, eller annan luftvägsinfektion, och två veckor bör ha förflutit efter avslutad antibiotikakur.

Du bör sitta 15 min före undersökningen för att andningen skall stabilisera sig, så kom till undersökningen i god tid.

Använd inte starka parfymerade produkter när du kommer till undersökningen! 

Medicinering

Undersökningen görs för att följa upp sjukdomen och därför skall du använda medicinerna på vanligt sätt.

24.01.2020 Isotopen