Syftet med undersökningen är att undersöka rörelsefunktionen i hjärtat under belastning. Belastningen görs med ett läkemedel (Dobutamin), som ges intravenöst. Läkemedlet höjer hjärtats slagfrekvens (puls).

Undersökningen räcker ca 1-1,5 timme.

Förberedelser

På undersökningsmorgonen äter du en lätt frukost. Ifall undersökningen är på eftremiddagen bör du äta en lätt måltid ungefär två timmar före undersökningen.

Kaffe, te och coladrycker är förbjudna undersökningsdagen (4 timmar före undersökningen).

Du får inte dricka alkohol 1 dygn före undersökningen.

Rökning är förbjudet 4 timmar före undersökningen.

Dagen före undersökningen bör du undvika ovanliga ansträngningar.

Använd inte parfymer eller rakvatten när du kommer till undersökningen!

08.12.2015 VKSadmin