Undersökningens utförande

Vid denna undersökning cyklar du på på konditionscykel och du andas samtidigt genom munstycken/masken, som registrerar dina andningsgaser.

Belastningen övervakas av en läkare och två laboratorieskötare. Vid undersökningen registreras hjärtats och lungornas funktion varvid prestationsförmågan mäts.

Reservera 1 1/2-2 timmar för undersökningen.

Du kan gärna ta med egna bekväma skor/gymnastikskor, träningsbyxor och en rymlig T-skjorta.

Förberedelser

Om du insjuknar i snuva, hosta eller feber, måste undersökningen skjutas upp, varvid vi ber dig vänligen att meddela oss. Undersökningen görs tidigast två veckor efter botad luftvägsinfektion.

Använd inte nagellack.

Använd inte parfymerade produkter när du kommer till undersökningen.

Kost och motion

På undersökningsdagen kan du äta en lätt måltid. Ifall undersökningen är på eftermiddagen bör du äta en lätt måltid ungefär två timmar före undersökningen. Dagen före undersökningen bör du undvika ovanliga ansträngningar. 

Alkohol, tobak och kaffe

Kaffe, te, coladrycker och andra energidrycker är förbjudna på undersökningsdagen (2 timmar före undersökningen).

Du får inte dricka alkohol 1 dygn före undersökningen.

Rökning är förbjudet 4  timmar före undersökningen.

Undvik extra ansträngning och vakande dygnet före undersökningen.

Medicinering

Som huvudregel är, att om orsaken till undersökningen är påvisande av hjärt- och kärlsjukdom, borde det hållas en tre dygns paus med betablockerande medicinen. Det är ändå bra att rådgöra om saken med din läkare.

24.01.2020 Isotopen