Med undersökningen utreder man matstrupens funktion.

Undersökningens utförande

En tunn kateter förs via näsan ner i matstrupen. Undersökningen genomförs med att du ligger på rygg och detta tar ca 30 min. Efter undersökningen får du äta som normalt.

Förberedelser

Du skall vara 4 timmar utan mat och dryck före undersökningen.

Mediciner

Magmediciner får inte tas dygnet före undersökningen.

08.12.2015 VKSadmin