Undersökningen är främst ett screeningtest och leder i bästa fall till fortsatta undersökningar.

Beträffande maten finns inga begränsningar, men undvik kaffe och tobak före undersökningen.

Under undersökningens gång injiceras ett jodhaltigt kontrastämne i armens ven. Det är därför viktigt att meddela i förväg om det förekommer jod-, penicillin-, sulfa- eller färgämnesallergi. Om du är allergisk mot någon av dessa, kan undersökningen inte göras, ej heller om du är gravid.

Utförande

På dina öron masseras en salva som ökar blodcirkulationen i öronsnibben, det får verka i minst 15 min. I armvecket (höger) sätts en kanyl som används vid injektionen av det gröna färgämnet. När det sprutas in via kanylen ska du ligga på rygg, stilla och lugn. Det insprutade färgämnet registreras från öronsnibben med en liten givare som fästs på ditt öra.

Undersökningstid

Undersökningen räcker cirka en timme.

08.12.2015 VKSadmin