Undersökningens utförande

Du kommer att få en långtidsregistreringsapparat, som registrerar alla dina hjärtslag.

Under bandinspelningen skall du följa din dagliga rutin. Du får en dagbok med hem, som du fyller i, ifall du får symptom.

Apparaten kan bäras 3 - 7 dygn. Undersökningen fordrar ingen sjukhusvistelse. Apparaten du får är känslig för stötar och bör behandlas varsamt. Den är också känslig för fukt.  Ta bort apparaten när du går i duchen.

Svaret får du höra av din egen läkare på mottagningen.

Undersökningen räcker ca 30 minuter.

Medicinering

Du kan ta dina ordinerade mediciner normalt under registreringen.

Obs! Ta med aktuell medicinlista till undersökningen.

Använd inte parfymerade produkter när du kommer till undersökningen!

24.01.2020 Isotopen