Varför utförs undersökningen

Med hjälp av Metakolinprov försöker man klarlägga om känsligheten i dina luftrör avviker från det normala. I samband med undersökningen får du andas in ett läkemedel (Metakolin) i form av ånga. Före och efter inandningen mäts dina lungors utandningsvolym.

Undersökningen räcker ca 60 min.

Observera: Undersökningen görs inte på gravida eller ammande.

Förberedelser

Du får inte dricka te, kaffe, eller coladrycker och andra uppiggande energidrycker fyra timmar före undersökningen.

Du får inte röka två timmar före undersökningen, eller dricka alkohol 24 timmar före undersökningen.

På undersökningsdagen ska du undvika kraftig ansträngning( två timmar före), inandning av kall luft och kraftiga måltider, men ändå inte vara oäten.

Undersökningen görs tidigast två veckor efter botad ¨flunsa¨, bihåleinflammation, eller annan luftvägsinfektion, och två veckor bör ha förflutit efter avslutad antibiotikakur 

Du bör sitta 15 min före undersökningen för att andningen skall stabilisera sig, så kom till undersökningen i god tid.

Använd inte parfymerade produkter när du kommer till undersökningen !

24.01.2020 Isotopen