Varför utförs undersökningen

Impulsoskillometri med belastning används vid astmadiagnostik och uppföljning av behandlingen.

Förberedelser

Undersökningen görs tidigast två veckor efter botad ¨flunsa¨, bihåleinflammation, eller annan luftvägsinfektion, och två veckor bör ha förflutit efter avslutad antibiotikakur. Om du har infektionssymtom bör du kontakta barnpolikliniken för att säkerställa att undersökningen går att genomföra.

Du bör sitta 15 min före undersökningen för att andningen skall stabilisera sig, så kom till undersökningen i god tid.

Reservera ungefär två timmar för undersökningen.
Använd inte parfymerade produkter när du kommer till undersökningen.

Undersökningens utförande

Undersökningen är enkel och smärtfri, Den utförs i tre skeden:

Med grundundersökningen klargörs lungfunktionen i viloläge. Patienten andas lugnt via ett munstycke i mätapparaturen.

Patienten  andas 30-60 sekunder/gång och upprepar detta 3-10 gånger.

Ett knackande ljud hörs från apparaten samtidigt som en liten vindpust känns från munstycket. 

Skötaren stöder patientens kinder och en näsklämma sätts på näsan.

Vid belastnings skedet får patienten springa ute. Förälder och barn tar med sig passande klädsel. Patientens puls, mående och eventuella symptom kontrolleras.

Efter belastningen mäts oskillometrivärdena.

Bronkodilationstestet innebär att luftrörsutvidgande medicin ges åt patienten.

Efter 15 minuter mäts impulsoscillometrivärdena igen.

Medicinering

Remitterande läkare ordinerar medicinen individuellt, på förhand, före undersökningen.

Om undersökningen görs i diagnostiskt syfte, bör en paus göras med läkemedel som verkar på luftrören.

Om undersökningen görs för att utvärdera läkemedlets verkan, bör medicinen tas som vanligt.

Mediciner för behandling av andra sjukdomar bör tas som vanligt.

24.01.2020 Isotopen