Undersökningens utförande

Du kommer att få en blodtrycks långtidsregistreringsapparat. Denna apparat mäter blodtrycket tre gånger i timmen på dagen och en gång i timmen på natten.

Under registreringen skall du följa din dagliga rutin. Det är också viktigt att under undersökningsdygnet fylla i en dagbok, som du får med dig av skötaren.

Apparaten får ej bli våt och bör aktas för stötar. För att apparaten och den tillhörande blodtrycksmanchetten skall få plats, rekommenderas en vid blus eller skjorta med knappar.

För att blodcirkulationen skall stabilisera sig är det viktigt att du sitter 15 min. före undersökningen.

Apparaten måste returneras följande dag. Undersökningen fordrar inte sjukhusvistelse.

Reservera ca. 1 timme för undersökningen.

OBS! Ta med aktuell medicinlista till undersökningen.

OBS! Mobiltelefoner skall helst inte användas under registreringen.

Använd inte parfymerade produkter när du kommer till undersökningen!

24.01.2020 Isotopen