Varför utförs undersökningen

Med undersökningen utreder vi om magsaften stiger upp (reflux) i matstrupen.

Undersökningens utförande

Via näsborren förs en smal pH-kateter ner i matstrupen. Katetern fästs med tejp på kinden och kopplas till den bärbara registreringsdosan.

Under registreringen får du göra det du normalt brukar göra.  Registreringsdosan får inte bli våt. Du får med dig ett dagboksblad hem där skriver du om dagens händelser, då du ätit, när du lagt dig, när du stiger upp samt symptom.

Apparaten tas bort följande dag.

Förberedelser

Fyra timmar innan undersökningen ska du vara utan mat och dryck, bebisar 3-4 timmar. Reservera 1 timme för undersökningen och 15 minuter följande morgon då apparaten tas bort.

Måltider under registreringen

Du får äta endast huvudmålen (morgonmål, lunch och middag), mellan måltiderna ska finnas en tydlig paus i ätandet (vuxna 4 timmar, barn 3-4 timmar). Kaffe, te, mjölk eller vatten får du dricka i samband med måltiden. Småätande, söta pastiller och tuggummi är förbjudet under registreringen.

Dagsvila under registreringen

Du bör undvika att ligga ner dagtid under registreringen. Då det gäller barn finns inga restriktioner rörande dagsvilan.

Mediciner

Då det gäller medicinering så ska du följa dessa rekommendationer ifall inte remitterande läkare ordinerat annat.

Sju dygn utan läkemedel som påverkar saltsyra utsöndringen t ex:

  • Lanzo, Losec, Nexium, Omeprazol, Esomeprazol, Pariet, Somac, Zolt 
  • Cytotec, Esofex, Nizax, Pepcid, Pepcidin, Ranicur, Ranil, Ranimex, Ranitide, Ranitidin, Ranixal, Zantac

Två dygn utan läkemedel som  neutraliserar magsyran, skyddar slemhinnan och läkemedel som påverkar motiliteten t ex:

  • Alsucral, Antepsin, Balancid, Gaviscon, Librax, Link, Neutragel, Novaluzid, Metopram, PeeHoo, Prepulsid, Primperan, Refluxin, Rennies

Ta dina övriga mediciner enligt läkarens ordination.

Använd inte parfymerade produkter när du kommer till undersöningen.

24.01.2020 Isotopen