Vid undersökningen utreds om det förekommer  andningsuppehåll under sömnen (sömnapné) eller vissa andra störningar under natten, som kan bero på t.ex. förträngning i övre luftvägarna.

Vid undersökningen registreras andningen på flera olika sätt, andningsfrekvens, luftflöde, snarkningar och blodets syrehalt under natten.

Undersökningens utförande

En bärbar registreringsapparat placeras utanpå t-skjortan på bröstet.

Undersökningen förbereds dagen före undersökningsnatten på enheten för klinisk fysiologi på Vasa centralsjukhus. Efter förberedelsen kan man röra sig normalt och registreringen sker hemma i den egna sängen därpå följande natt. Uniapnea

Förberedelserna räcker ca. 15 min och registreringen från kvällen till morgonen.

Följande morgon returneras apparaten och frågeformuläret ifyllt till klinisk fysiologi-enheten.

Specialläkaren i klinisk fysiologi ger ett utlåtande av undersökningsresultatet. Utlåtandet sändes till remitterande avdelning eller poliklinik.

Förberedelser

Veckan före undersökningen bör man sova så regelbundet som möjligt. Man bör inte använda större mängder alkohol veckan före undersökningen. Undersökningskvällen får man överhuvudtaget inte använda alkohol.

Det behövs inga andra speciella förberedelser inför undersökningen.

De läkemedel som er läkare ordinerat använder ni enligt ordination.

Använd inte starka parfymer eller rakvatten när du kommer till mottagningen!

08.12.2015 VKSadmin