Vid undersökningen mäts lungornas funktionsförmåga.

Undersökningstid

Undersökningen räcker ca 30 - 45 minuter.

Förberedelser

Du får inte dricka te, kaffe, eller coladrycker och andra uppiggande energidrycker fyra timmar före undersökningen. 

Du får inte röka två timmar före undersökningen, eller dricka alkohol 24 timmar före undersökningen. 

På undersökningsdagen ska du undvika kraftig ansträngning( två timmar före), inandning av kall luft och kraftiga måltider, men ändå inte vara oäten. 

Undersökningen görs tidigast två veckor efter botad ¨flunsa¨, bihåleinflammation, eller annan luftvägsinfektion, och två veckor bör ha förflutit efter avslutad antibiotikakur. 

Du bör sitta 15 min före undersökningen för att andningen skall stabilisera sig, så kom till undersökningen i god tid.

Använd inte parfymerade produkter när du kommer till undersökningen !

20.01.2020 isotopen