Varför utförs undersökningen

Syftet med undersökningen är att klarlägga om de symtom du har beror på astma.

Undersökningens utförande

Före testet frågas datum när du senast har tagit din medicin, därefter lyssnar vi på lungorna och gör en spirometri. Belastningen görs därefter på utomhus. Under löpningen följer vi upp pulsen med hjälp av en pulsmätare. Efter löpningen lyssnar vi på lungorna och lungfunktions-värdena följs upp genast, samt efter  5, 10, och 15 min. Efter det här ger vi medicin som utvidgar luftrören och efter 15 minuter görs spirometri på nytt.

Undersökningen räcker ca 1 - 1  1/2 timmar.

Förälder och barn tar med passanda klädsel.

Förberedelser

Du får inte dricka te, kaffe, eller coladrycker och andra uppiggande energidrycker fyra timmar före undersökningen. 

Du får inte röka två timmar före undersökningen, eller dricka alkohol 24 timmar före undersökningen.

På undersökningsdagen ska du undvika kraftig ansträngning( två timmar före), inandning av kall luft och kraftiga måltider, men ändå inte vara oäten.

Undersökningen görs tidigast två veckor efter botad ¨flunsa¨, bihåleinflammation, eller annan luftvägsinfektion, och två veckor bör ha förflutit efter avslutad antibiotikakur. 

Du bör sitta 15 min före undersökningen för att andningen skall stabilisera sig, så kom till undersökningen i god tid.

Använd inte parfymerade produkter när du kommer till undersökningen !

24.01.2020 Isotopen