Förberedelser

Inga speciella förberedelser behövs.

Om undersökningen

Reservera 30-60 minuter för undersökningen.

Under testets gång ska patienten sitta/ligga stilla (barnet i förälderns famn), Det är därför en fördel om barnet inte är hungrigt och har besökt toaletten före testet börjar, då är barnet lugnare och testet lättare att genomföra.

Kontraindikationer

Svettest göres på barn från två veckors ålder. Tidpunkten för testet bör flyttas om patienten, har exem på  armarna, har svullnader, visar tydliga  tecken på uttorkning, eller han någon betydande sjukdom som gör att allmäntillståndet är märkbart försvagat (t.ex. hög feber)

Undersökningens utförande

Svettkloriderna mäts på endera armen. Två elektroder fästes på underarmen, den ena närmare armvecket och den andra vid handleden.  Elektroderna  bytes ut efter en stund och apparaten samlar information   

Undersökningen är smärtfri, men en pirrande känsla kan uppstå under testets gång!

Använd inte parfymer eller rakvatten när ni kommer till undersökningen!

24.08.2017 Redaktion_Toimitus