Vid undersökningen görs en ultraljudsundersökning av hjärtat via matstrupen. Med undersökningen får man viktig information om hjärtats funktion och uppbyggnad.

Vid undersökningen för man en böjlig slang ner i matstrupen. Svalget bedövas först med spraybedövning, så att undersökningen inte skall kännas obehaglig. Undersökningen upplevs i allmänhet inte som svår.

Undersökningstid

Själva undersökningen räcker 5 - 10 min, men efter undersökningen gör läkaren även vanligt ultraljud av hjärtat (räcker ca 20 min).

Förberedelser

Du skall vara oäten 4 timmar före undersökningen.

Använd inte starka parfymer eller rakvatten när du kommer till undersökningen!

08.12.2015 VKSadmin