Varför görs undersökningen

Ändamålet med undersökningen är att utreda regleringen av hjärt- och blodcirkulationen. Under undersökningen mäts bland annat pulsen och blodtrycket, i både liggande och stående ställning.

Förberedelser

  • För att undersökningen ska gå att utföra, är det viktigt att du två dag före undersökningen inte använder hudlotion eller andra salvor.
  • Dagen före undersökningen bör du undvika kraftiga ansträngningar.
  • Ingen alkohol 1 dygn före undersökningen
  • Normal nattsömn
  • På undersökningsdagen bör du äta en lätt måltid 2 timmar före undersökningen ( inte oäten).
  • Undersökningen är smärtfri och räcker 2 timmar
  • Kaffe, te och coladrycker är förbjudna på undersökningsdagen samt att du ska vara orökt 2 timmar före undersökningen.

Undersökningen måste uppskjutas om du har symptom på infektionssjukdom (t.ex. influensa)

Medicinering

Före undersökningen kan du använda din normala medicinering, om läkaren inte ordinerat annorlunda.

Remitterande läkare ger direktiv angående paus i medicineringen.

Använd inte parfymerade produkter när du kommer till undersökningen !

24.01.2020 Isotopen