EEG – undersökning av den elektriska aktiviteten i hjärnan

Vid denna undersökning registreras den elektriska aktiviteten i hjärnbarken. Undersökningen används vid utredning av sjukdomar i det centrala nervsystemet (epilepsi, andra anfallssymptom och inflammatoriska sjukdomar).

Reservera ca 1-1,5 timmar för den smärtfria undersökningen.

Före undersökningen får du äta och dricka normalt. Du får också ta dina regelbundna mediciner som ordinerats dig, om inte annat överenskommits. Undvik emellertid värk- och smärtmedel samt tillfälligt använda lugnande medel och alkohol dygnet före undersökningen.

Undersökningen utförs med hjälp av elektroder och en gummibandsmössa/elektrodmössa som håller elektroderna tätt mot huden. Som kontaktämne används en vattenlöslig elektrodpasta. Dessutom fäster man små elektroder med en tejpbit i ansiktet och på bröstkorgen. Elektroderna ansluts med ledningar till undersökningsapparaten, och hjärnans egna elektriska aktivitet registreras i datorn.

Vid undersökningen ska du ligga i en säng, avslappnad med slutna ögon, men bes öppna och sluta ögonen några gånger under undersökningen. Beroende på hälsotillståndet kan personalen be dig att titta på ett klart ljus som blinkar med olika hastighet i en kort stund samt att andas på ett speciellt sätt i några minuter.

Vid EEG-undersökningar av barn är det viktigt att registrera både vaken- och sömntillstånd samt uppvaknande. Därför måste barnet vaka natten före undersökningen.

Är du vuxen gör man oftast en s.k. vanlig EEG-undersökning och då får du sova helt vanligt natten före undersökningen. Men vid undersökning av somliga sjukdomar, speciellt sådana som framkallar anfall, är det viktigt att få en uppfattning om hjärnans elektriska aktivitet under ett starkt trötthetstillstånd. Då gör man en sömndeprivations-EEG som motsvarar en vanlig EEG-registrering med den skillnaden att du måste vaka oavbrutet i 24 timmar före undersökningen.

Med hjälp av en EEG-långtidsregistrering kan man registrera hjärnans elektriska aktivitet med en bärbar apparat i ett dygn antingen hemma eller på sjukhuset.

Den här undersökningen utförs av en sjukskötare.

Efter undersökningen ger en specialist i klinisk neurofysiologi ett utlåtande om undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till den remitterande avdelningen eller polikliniken, som sedan redogör för resultatet och eventuella fortsatta åtgärder.

När ett barn kommer in för en EEG-undersökning

26.11.2020 Redaktion_Toimitus