ENMG – undersökning av nervbanor och elektrisk aktivitet i muskler

Med denna undersökning utreds sjukdomar som anknyter till perifera nerver och muskler. Den vanligaste bakomliggande orsaken för att man gör denna undersökning är smärttillstånd som man misstänker kan härleda sig från nervsystemet. T.ex. ryggvärk som strålar ut i foten (ischias) eller nervtillklämning i handledskanalen (karpaltunnelsyndrom).

Andra sjukdomstillstånd som utreds är olika muskelsjukdomar samt muskel- och nervskador.

Reservera ca ½ - 1 timme för undersökningen.

Undersökningen är oftast tvådelad:

1. Undersökning av nervfunktionen

Små elektroder fästs på huden vid en eller flera muskler eller känselnerver. Nervimpulsens ledningshastighet mäts med små elektriska impulser. Undersökningsapparaturen mäter hur impulsen löper längs nervbanan, vilket ger svar på nervledningshastigheten samt storleken på nerv- och muskelresponsen.

2. Undersökning av muskelfunktionen

En tunn nålelektrod sticks i muskeln för att man ska kunna registrera den elektriska aktiviteten i muskeln.

Inför undersökningen bör du klä dig i kläder som gör det lätt att blotta undersökningsområdet. Du bör också tvätta dig omsorgsfullt, men smörj inte in huden men hudkräm, eftersom hudkräm försvårar undersökningen.

Efter undersökningen ger en specialist i klinisk neurofysiologi ett utlåtande om undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till den remitterande avdelningen eller polikliniken, som sedan redogör för resultatet och eventuella fortsatta åtgärder.

08.12.2015 VKSadmin