VEP-undersökning

Vep – visual evoked potentials

visuella hjärnreaktionspotentialer

Med denna undersökning kan man mäta synnervsfunktionen genom att mäta hur synimpulsen löper från ögat till hjärnbarken. De därpåföljande förändringarna i den elektriska aktiviteten i hjärnan ger sedan information om synnervsfunktionen.

Reservera ca 1 timme för den smärtfria undersökningen.

Om du använder glasögon ska du ta med dem till undersökningen.

Undersökningen utförs med hjälp av små ytelektroder som fästs med en gummibandsmössa på huvudet. Som kontaktämne används en vattenlöslig elektrodpasta. Elektroderna ansluts sedan med ledningar till undersökningsapparaten.

Under undersökningen får du sitta i en halvsittande ställning på en säng i ett halvmörkt rum framför en skärm och titta på en punkt i mitten av ett växlande schackrutemönster. Under undersökningen testat ett öga i taget med det att andra övertäckt.

Undersökningsapparaten registrerar de elektriska signalerna som retningen förorsakar i hjärnbarken.

Den här undersökningen utförs av en sjukskötare.

Efter undersökningen ger en specialist i klinisk neurofysiologi ett utlåtande om undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till den remitterande avdelningen eller polikliniken, som sedan redogör för resultatet och eventuella fortsatta åtgärder.

SEP-Undersökning

Sep – somatosensory evoked potentials

somatosensoriska hjärnreaktionspotentialer

Med denna undersökning kan man utreda funktionen i de sensoriska nervbanorna samt funktionen i det perifera och centrala nervsystemet.

Reservera ca 1 timme för undersökningen.

Undersökningen utförs med hjälp av små ytelektroder, som fästs med en gummibandsmössa på huvudet, dessutom används elektroder bl.a. i ländryggen eller nacken och på nyckelbenen. Som kontaktämne används en vattenlöslig elektrodpasta. Elektroderna ansluts sedan med ledningar till undersökningsapparaten.

Under undersökningen får du ligga i en säng så avslappnad som möjligt. Vid undersökningen används små elektriska impulser som retning. Impulserna orsakar en kort, ofarlig knipande känning. Vid undersökning av de nedre extremiteterna är det vristen som är retningspunkten och vid undersökning av de övre extremiteterna är det handleden.

Undersökningsapparaten registrerar sedan hur impulsen löper till olika mätningspunkter.

Den här undersökningen utförs av en sjukskötare.

Efter undersökningen ger en specialist i klinisk neurofysiologi ett utlåtande om undersökningsresultatet. Utlåtandet sänds till den remitterande avdelningen eller polikliniken, som sedan redogör för resultatet och eventuella fortsatta åtgärder.

08.12.2015 VKSadmin