Laboratorieundersökningar

  • Fimlab Laboratoriot Oy ansvarar för laboratoriets tjänster i centralsjukhuset.
  • Till centralsjukhusets laboratorie endast med tidsbokning.
  • Provtagning med könummer endast för dejourpatienter.
  • Prov tas tillsvidare endast med remiss från Vasa Centralsjukhus eller annat sjukhus.
  • Anmälan till alla provtagningstjänster sker via automaterna, såväl för tidsboknings- och könummertjänster.
  • OBS! Dammbrunnsvägens laboratorium stängdes helt 24.6.2021.
  • Fimlabs nya provtagningscentral Fimlab Vasaesplanaden öppnade sina dörrar i Vasa centrum måndagen den 28 juni 2021. Läs mer.