Laboratorieprovens resultat påverkas av många omständigheter redan före själva provtagningen, t.ex. måltid, kroppslig ansträngning, stress, kaffe, tobaksrökning, alkohol och olika mediciner (inklusive naturprodukter och vitaminer). Undvik alltså tobaksrökning, alkoholintag och kroppslig ansträngning under ett dygn före provtagningen. Före provtagningen bör du sitta stilla i ungefär 15 minuter så att blodcirkulationen utjämnas.

Följ dessa anvisningar – då blir resultaten mest pålitliga. Om du måste avvika från anvisningarna, ber vi dig tala om detta för laboratoriepersonalen.

Blodprov

Tillåtet att äta och dricka

Före provtagningen får du äta en lätt frukost och ta morgonmedicinerna, ifall du inte kommit överens om något annat med den läkare som behandlar dig. Du får dricka måttligt med vatten.

Förbjudet att äta och dricka i 10 -12 timmar

Om du har en tid till provtagning på morgonen så bör du ta i beaktande att det ska gå 10–12 timmar från måltiden till provtagningen. Ett glas vatten är tillåtet. Morgonmedicinerna får du ta, ifall du inte kommit överens om något annat med den läkare som behandlar dig. Om du använder kosttillskott (t.ex. naturprodukter, idrottspreparat eller vitaminer), ska en paus i användningen hållas i minst 8 timmar före provtagningen.

 

Urinprov

Mittströmsurin

Du ska inte urinera på minst 4 timmar före provtagningen. Högst ett glas vatten är tillåtet. Urinprov kan också tas hemma. Personalen på hälsovårdscentralen/sjukhuset ger dig separata anvisningar och de tillbehör som behövs för provtagningen.

Urinprov för cytologisk undersökning

Töm urinblåsan på morgonen cirka 2 timmar före laboratoriebesöket och drick sedan 0,5 liter vatten. Provet tas på laboratoriet.

Urinprov för utredning av klamydia- och gonokockinfektion

Du ska inte urinera på minst 1 timme före provtagningen.

Separat anvisning och de tillbehör som behövs för provtagningen kan hämtas på närmaste laboratorium.

05.03.2018 Klinisk kemi