3813 F-hHb-O

Undvik alkohol och värkmediciner i tre dygn före provtagningen och under den tid provtagningen pågår. Resultaten blir mest tillförlitliga då anvisningarna följs.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

Provtagningsmaterial

Provrör med provtagningssticka samt etiketter för personuppgifter. OBS! Vätskan i röret är skadlig för hälsan och får inte drickas!

Provtagning

Provtagning1. Samla upp avföring på t.ex. en bit toalettpapper eller en engångstallrik.

 

 

 

 

Provrör2. Skruva upp den blåa korken på provröret och ta ut stickan. Vidrör inte stickans ända.

 

 

 

 

Provtagningssticka3.Tryck ner stickans ända på olika ställen i avföringen.

 

 

 

 Torka bort överfödig avföring4. Torka försiktigt bort överflödig avföring med mjukt toalettpapper. Provmängden är lagom när fårorna i stickan är fyllda med avföring.
Provet undersöks inte ifall avföringsmängden är för stor.

 

 

Sätt tillbaka stickan5. Sätt tillbaka stickan i röret och skruva fast korken ordentligt. För identifiering av provet är det viktigt att du fäster namnetiketten på röret. På etiketten skriver du ditt namn, personbeteckning och datum för provtagningen. Proven förvaras i kylskåp. Om du ombetts lämna flera avföringsprov, skall de tas på olika dagar. Alla prov förs till laboratoriet inom 3 dagar.

09.03.2020 Redaktion_toimitus