4816 U-CtGcNhO, Påvisande av C. trachomatis och N. gonorrhoeae nukleinsyra i urin

Undvik urinering 1 - 2 timmar före provtagningen.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

 • En ren plastburk.
 • Ett provrör med gul kork som innehåller en klar vätska och en plastpipett, Cobas PCR Urine Sample-förpackning.
  (Anvisningar finns på provrörsförpackningens baksida.)
 • En plastpåse som går att stänga.
 • Klisterlappar för personuppgifter.

 

2.   Provtagning:

 • Tvätta händerna ordentligt.
  Tvätta inte underlivet.
 • Börja kissa direkt i plastburken så att första dropparna kommer med. Det behövs 10-50 ml (0,1-0,5 dl) urin.
 • Kissa det sista i toaletten.

 

3.   Överför urinen från burken till provröret med gul kork:

 • Pilarna på provröret visar hur mycket urin som ska finnas i röret (största och minsta mängd).
 • Öppna provrörets kork.
 • Använd plastpipetten för att fylla provröret med urin (mellan pilarna).
 • Skruva fast korken ordentligt.
 • Blanda provet genom att vända provröret upp och ner 5 gånger.
 • Sätt klisterlappen med personuppgifter, datum och klockslag på provröret.
 • Sätt provröret i påsen och stäng påsen ordentligt.

 

4.   Förvaring av provet:

Provet skall föras till laboratoriet så fort som möjligt.
Provröret skall vara i rumstemperatur.

 

5.   Observera:

Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter provtagningen.
På det viset förhindrar du smitta.
Släng plastburken i brännbart avfall.

18.01.2019 Klinisk kemi