4816 U-CtGcNhO, Påvisande av C. trachomatis och N. gonorrhoeae nukleinsyra i urin

Undvik urinering 1 - 2 timmar före provtagningen.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

 • Ren plastburk.
 • Cobas PCR Urine Sample- förpackning som innehåller ett rör med klar vätska samt en plastpipett (se anvisningen på provrörsförpackningens baksida).
 • Förslutbar påse.
 • Etikett med personuppgifter (namn + födelsetid).

 

2.   Provtagning:

 • Tvätta händerna ordentligt, men gör ingen underlivstvätt.
 • Samla 10 – 50 ml (0,1 – 0,5 dl) av den första urinen i en ren plastburk.
 • Urinera resten i WC-byttan.

 

3.   Överför urinen från burken till provröret med gul kork:

 • Observera att på sidan av röret är största och minsta tillåtna urinmängd märkt med pilar.
 • Öppna provrörets kork.
 • Flytta urin från burken till provröret med plastpipetten, tills vätskemängden i röret är i området  mellan pilarna.
 • Skruva fast korken ordentligt.
 • Blanda provet genom att vända röret upp och ner 5 gånger.
 • Limma etiketten med personuppgifter på röret.
 • Skriv provtagningsdatum och klockslag på etiketten.
 • Sätt röret i påsen och stäng påsen väl.

 

4.   Förvaring av provet:

Provet skall föras till laboratoriet så fort som möjligt, helst samma dag eller senast morgonen därpå. Under tiden skall röret förvaras i rumstemperatur.

 

5.   Observera:

För att undvika smittorisk, tvätta händerna väl med tvål och vatten efter provtagningen.

31.07.2017 Redaktion_Toimitus