3442 F-BaktVi1, Bakterieodling från avföring

Med den här undersökningen utreder man om det finns salmonella-, shigella-, campylo- och yersiniabakterier i tarmen.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

 • Ett fabriksrent kärl t.ex. engångstallrik eller -rondskål.
 • Avföringsprovburk som har en “sked” i locket.
 • Provrör med gel för transport och bomullssticka i en plastförpackning.
 • Förslutbar påse.
 • Etikett med personuppgifter.

 

2.   Provtagning:

 • Ta avföring på ett fabriksrent kärl.
 • Provröret med gel: Öppna transportröret och rulla ändan av bomullsstickan i den slemmigaste och blodigaste delen av avföringen. Tryck bomullsstickan ner i gelen i transportröret så långt som det går så att locket blir ordentligt fast.
 • Avföringsburken: Öppna avföringsburken och ta avföring med hjälp av “skeden” som finns i locket och sätt i burken (ca. 1/3 av burken skall fyllas). Stäng burken väl.
 • Limma etikett med personuppgifter på transportröret och burken.
 • Skriv provtagningsdatum och klockslag på etiketten.
 • Sätt proven i plastpåsen och stäng den väl.

3.   Förvaring av provet:

Provet skall föras till laboratoriet så fort som möjligt, helst samma dag eller senast morgonen därpå. Tills dess skall provet förvaras i kylskåpstemperatur (inte nära livsmedel).

4.   Observera:

För att undvika smittorisk tvätta händerna med tvål och vatten efter provtagningen! Släng kärlet som du använt vid provtagningen på ett lämpligt sätt.

31.07.2017 Redaktion_Toimitus