Erytrocytmorfologin från urin undersöks, om källan i urinvägarna är osäker. Syftet med undersökningen är at skilja celler med avvikande morfologi från normala. Eftersom cellerna ändras när provet står, strävar man till att få ett så färskt urinprov som möjligt och att analysera det omedelbart.

Preparationer hemma

Fasta behövs inte. Provet tas i laboratoriet på morgonen enligt överenskommelse. Det får inte vara mer än 2 timmar sedan senaste gång du urinerat då du tar detta urinprov (urinen för provet har alltså varit i blåsan högst 2 timmar). Töm blåsan på vanligt sätt hemma på morgonen. Kom till laboratoriet på den överenskomna morgonen så att du hinner ta detta urinprov inom två timmar efter att du har urinerat hemma.

Provtagning

Du kan ge detta urinprov endast i provtagningen B1 som finns på Vasa centralsjukhus.

(Den remitterande enheten har meddelat provtiden åt dig)

Om det är helt omöjligt för dig att uppsöka laboratoriet för att ge prov då du urinerar för andra gången under dagen, är det möjligt att undersöka också sådant urinprov som tagits senare. Men då måste tiden sedan föregående urinering vara under 2 timmar. Om du inte behöver urinera inom två timmar sedan föregående urinering, kan du påskynda behovet genom att dricka 1 – 2 dl vatten. Undvik dock att dricka alltför mycket, då detta kan utspäda urinen.

Tvätta urinrörets mynning noggrant med handdusch. Undvik kraftig rengöring av urinrörets mynning. Undersökningen görs för att utreda varför du har blod i urinen och en alltför kraftig rengöring kan skada slemhinnan och ge blod i urinen. Använd inte tvål eller andra tvättmedel.

För små barn som inte kan hålla urinen används samlingspåsar.

Kvinnor/Flickor:

Urinrörets mynning (underlivet) rengörs med handdusch. Efter tvätten torkas urinrörets mynning försiktigt med toalettpapper.

Män/Pojkar:

Förhuden dras tillbaka och urinrörsmynningen tvättas med handdusch. Efter tvätten torkas urinrörets mynning försiktigt med toalettpapper.

Prov

Första urinen urineras i toaletten. Provet tas från urinens mittstråle. Den resterande mängden urin urineras i toaletten.

21.07.2020 Laboratorio2