Sockerbelastning: 1483 Pt-Gluk-R1, 0974 Pt-Gluk-R6

Du har fått remiss för glukosprov. Glukosprovet utförs för att undersöka din sockeromsättning.

Före undersökningen

För att provet skall gå rätt till och ge pålitlig upplysning är det viktigt att du äter och dricker normalt fram till klockan 20 kvällen före provtagningen – därefter skall du fasta. Fasta betyder att du är helt utan mat och dryck ända tills provet börjar och så länge provet pågår. Högst ett glas vatten tillåts, men det är förbjudet att inta läsk, godis, pastiller, tuggummi, kaffe, te och alkoholhaltiga drycker. Du skall heller inte röka.

Undersökningens utförande

I laboratoriet tas först ett blodprov och efter detta får du sockerlösning att dricka. Undersökningen tar cirka 2 timmar i anspråk och under denna tid tas flera blodprov. Du skall inte äta och inte heller avlägsna dig från laboratorieutrymmena under den tid som undersökningen varar.

Vi ber dig reservera en liten matsäck som du kan äta efter undersökningen.

Tidsbeställingen till alla provtagningspunkter via www.nettilab.fi eller per telefon vardagar kl. 7-15 tel. 213 1626.

08.12.2015 VKSadmin