3952 F-HepyAg

Med den här undersökningen utreder man helicobakterie-infektion eller helicobakterie behandlingens framgång. Det är möjligt att utreda om behandlingen har lyckats tidigast 4-6 veckor efter att behandlingen har avslutats.

Provtagningsmaterial  kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

  • Ett fabriksrent kärl t.ex. engångs-tallrik eller -rondskål.
  • Avföringsprovburk som har en “sked” i locket.
  • Förslutbar påse.
  • Etikett med personuppgifter.

 

2.   Provtagning:

  • Ta avföring på ett fabriksrent kärl.
  • Öppna provtagningsburken och sätt minst ca. en tesked avföring i burken med hjälp av lockets “sked”.
  • Stäng burken väl.
  • Limma etiketten med personuppgifter på burken.
  • Skriv provtagningsdatum och klockslag på etiketten.
  • Sätt burken i påsen och stäng påsen väl.

 

3.   Förvaring av provet:

Provet skall föras till laboratoriet så fort som möjligt, helst samma dag eller senast morgonen därpå. Tills dess skall provet förvaras i kylskåpstemperatur (inte nära livsmedel).

 

4.   Observera:

För att undvika smittorisk, tvätta händerna väl med tvål och vatten efter provtagningen! Släng kärlet som du använt vid provtagningen på ett lämpligt sätt.

 

En del mediciner kan påverka testresultatet. Därför rekommenderas att under 2 veckor före provtagningen avstå från vismutpreparat (bl.a. Pylorid) eller protonpumps inhibitorer (bl.a. Lanzo, Losec, Nexium, Omeprazol, Pariet, Somac, Zolt). Efter antibiotikabehandling borde det gå minst 4 veckor innan provtagning. Meddela den som tar emot provet om ni har avvikit från anvisningen.

31.07.2017 Redaktion_Toimitus