3952 F-HepyAg

Med denna undersökning tar man reda på om man har en infektion som orsakas av Helicobacter pylori eller om behandlingen mot Helicobacter har lyckats.
Tidigast 4-6 veckor efter sista behandlingen vet man om behandlingen har fungerat.

Provtagningsmaterial  kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

 • En engångstallrik eller rondskål av papp.
 • En avföringsburk med sked i korken.
 • Plastpåse som går att stänga.
 • Klisterlappar för personuppgifter.

 

2.   Provtagning:

 • Ta avföringsprov i det rena engångskärlet.
 • Öppna avföringsburken och ta ungefär en tesked avföring med korkens sked och sätt den i burken.
 • Skruva fast locket ordentligt.
 • Det får inte lämna avföring utanpå burken. Torka burken vid behov med desinfektionsmedel.
 • Skriv dina personuppgifter, datum och klockslag på klisterlappen.
 • Sätt klisterlappen på burken.
 • Sätt burken i plastpåsen och stäng den ordentligt.

 

3.   Förvaring av provet:

För provet till laboratoriet så fort som möjligt. Kan du inte föra provet till laboratoriet
samma dag som det är taget, ställ det i kylskåpet.

 

4.   Observera:

Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter provtagningen.
På det viset förhindrar du smitta.
Släng engångstallriken eller rondskålen i brännbart avfall.

 

Vissa mediciner kan påverka provresultatet.
Därför är det bäst att inte använda vismutpreparat (bl.a. Pylorid), eller protonpumpsinhibitorer (bl.a. Lanxo, Losec, Nexiu, Omeprazol, Pariet, Somac, Zolt), två veckor innan provet ska tas.
Provet kan tas fyra veckor efter en antibiotikabehandling.
Om du inte har följt instruktionerna, så meddela mottagningen.

18.01.2019 Klinisk kemi