4803 F-Calpro

Denna undersökning används för att upptäcka och följa med sjukdomar där tarmen blir inflammerad.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

 • En engångstallrik eller rondskål av papp.
 • En avföringsburk med sked i korken.
 • Plastpåse som går att stänga.
 • Klisterlappar för personuppgifter.

 

2.   Provtagning:

 • Ta avföringsprovet i det rena engångskärlet.
 • Öppna avföringsburken och ta ungefär en tesked avföring med korkens sked och sätt den i burken.
 • Skruva fast locket ordentligt.
 • Det får inte lämna avföring utanpå burken. Torka burken vid behov med desinfektionsmedel.
 • Skriv dina personuppgifter, datum och klockslag på klisterlappen.
 • Sätt klisterlappen på avföringsburken.
 • Sätt avföringsburken i plastpåsen och stäng den ordentligt.

 

3.   Förvaring av provet:

För provet till laboratoriet så fort som möjligt. Kan du inte föra provet till laboratoriet samma dag som det är taget, ställ det i kylskåpet.

 

4.   Observera:

Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter provtagningen.
På det viset förhindrar du smitta.
Släng engångstallriken eller rondskålen i brännbart avfall.

18.01.2019 Klinisk kemi