4803 F-Calpro

Den här undersökningen används vid screening och uppföljning av inflammatoriska tarmsjukdomar.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

  • Ett fabriksrent kärl t.ex. engångs-tallrik eller -rondskål.
  • Avföringsprovburk som har en “sked” i locket.
  • Förslutbar påse.
  • Etikett med personuppgifter.

 

2.   Provtagning:

  • Ta avföring på ett fabriksrent kärl.
  • Öppna provtagningsburken och sätt med hjälp av skeden i locket ca. 1 tesked avföring i burken.
  • Stäng burken väl.
  • Limma etiketten med personuppgifter på burken.
  • Skriv provtagningsdatum och klockslag etiketten.
  • Sätt burken i påsen och stäng påsen väl.

 

3.   Förvaring av provet:

Provet skall föras till laboratoriet så fort som möjligt, helst samma dag eller senast morgonen därpå. Tills dess förvaras provet i kylskåpstemperatur.

 

4.   Observera:

För att förhindra smittorisk, tvätta händerna väl med tvål och vatten efter provtagningen! Släng kärlet som ni använt vid provtagningen på ett lämpligt sätt.

31.07.2017 Redaktion_Toimitus