2011 dU-Ca

Dygnsurinsamlingsundersökningar används bl.a för att utreda njursjukdomar och metaboliska sjukdomar. Urinens sammansättning varierar under dygnet och därför är samlingstiden 24 timmar.

 

Förvaring ändrar urinen

I urinen sker förändringar under förvaringen. Förändringarna beror på kemiska faktorer och inverkan av bakterier. På grund av detta stäng korken till samlingskärlet ordentligt under samlingen och när den avslutas. Förvara samlingen i kallt (+2 ºC - +8 ºC) om möjligt.

 

Konserveringsmedlet är giftigt

Som konserveringsmedel under samlingen används 10 ml 6 mol/l saltsyra. Det är giftigt och ska hållas borta från barn. Saltsyran tillsätts till samlingskärlet i två omgångar: hälften i början och hälften i mitten av samlingen.

Blanda samlingskärlet bra efter varje tillsatt omgång.

 

Samlingens början

Töm urinblåsan. Denna urinmängd tas inte till vara. Skriv upp tiden med en minuts noggrannhet, detta är samlingens starttid.

 

_____/_____ 20___ kl ____._____.

Samla all urin som kommer efter detta i samlingskärlet. Fortsätt samlingen i ett annat kärl om ett kärl inte räcker.

 

Samlingens slut

Töm urinblåsan en sista gång exakt 24 timmar efter samlingens början. Detta är sista omgången urin som tas till vara. Samlingen avslutas här. Skriv upp sluttiden med en minuts noggrannhet.

 

_____/_____ 20___ klo ____._____.

Torka av samlingskärlets utsida.

 

Namnlapp är viktigt för identifieringen av provet

Limma en etikett på samlingskärlets sida var du skriver:

-ditt namn och personsignum
- samlingens start- och sluttider (datum och klockslag med en minuts noggrannhet)

Förvara samlingskärlet kallt till följande vardagmorgon.

Leverera samlingskärlet så fort som möjligt till laboratoriet.

 

Ytterligare information

Noggrannare information fås från Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfnr 06-2131626 vardagar kl 7.00-15.00.

22.07.2021 Kliininen kemia