Laktosbelastning: 2197 Pt-Lakt-R1

Laktosprovet utförs för att undersöka tunntarmsslemhinnans funktion, särskilt upptaget av mjölksocker.

 Före undersökningen

För att provet skall gå rätt till och ge pålitlig upplysning är det viktigt att du äter och dricker normalt fram till klockan 20 kvällen före provtagningen – därefter skall du fasta. Fasta betyder att du är helt utan mat och dryck ända tills provet börjar och så länge provet pågår. Högst ett glas vatten tillåts, men det är förbjudet att inta läsk, godis, pastiller, tuggummi, kaffe, te och alkoholhaltiga drycker. Du skall heller inte röka.

 Undersökningens utförande

I laboratoriet tas först ett blodprov och efter detta får du laktoslösning att dricka. Blodprov tas åter 20 och 40 minuter efter laktosintaget. Du skall inte äta och inte heller avlägsna dig från laboratorieutrymmena under den tid som undersökningen varar.

Du kan få magbesvär medan provet pågår eller efter att det avslutats. Berätta om dessa besvär för den som, tillsammans med dig, utför provet eller för din läkare.

Tidsbeställingen till alla provtagningsplatser via www.nettilab.fi eller per telefon vardagar kl. 7-15 tel. 213 1626.

08.12.2015 VKSadmin