4084 cU-Alb-Mi

Samlingskärl kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

Fysisk ansträngning bör undvikas dagen före och under urinsamlingen.

Töm urinblåsan omedelbart före sänggåendet. Anteckna klockslaget med en minuts noggrannhet (t.ex. klockan 22.06). Denna urin tas inte tillvara.

Samla fr.o.m. detta klockslag i ett samlingskärl all den urin som avsöndras under natten. Förvara samlingskärlet väl tillslutet och svalt (kylskåpstemperatur); provet får inte frysa. Då du vaknar på morgonen skall du urinera en sista gång i samlingskärlet. Samlingen avslutas härmed.

Anteckna klockslaget med en minuts noggrannhet.

För identifiering är det viktigt att du fäster en etikett på samlingskärlet. På etiketten skriver du ditt namn, din personbeteckning, datum för provtagningen samt den tidpunkt för då samlingen började och då den slutade. Laboratoriet kan inte undersöka prover med bristfällig märkning.

Leverans till laboratoriet

Returnera samlingskärlet och denna instruktion (ifylld) till den som tar emot provet på laboratoriet.

 

03.12.2018 Klinisk kemi