2455 F-Para-O, Parasiter från avföring

 

Med denna undersökning försöker man hitta parasiter som förekommer i tarmen (bl.a. mask och amöba).

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

 • Ett rent kärl, till exempel en engångstallrik eller en rondskål av papp.
 • Avföringsburkar som innehåller formalin. Burkarna har en sked i korken.
 • Förslutbara påsar.
 • Klisterlappar med personuppgifter.

OBS! Formalin är giftigt. Om det kommer formalin på huden, tvätta noggrant med tvål och vatten. Kommer formalin i ögonen, skölj med mycket vatten i ca 10-15 min. Om formalin kommer i munnen måste man dricka rikligt med vatten. Om ögonen och munnen blivit utsatta för formalin kontakta omedelbart läkare.

2.   Provtagning:

 • Ta avföringen i ett rent kärl. Om det skall tas flera prov skall proven tas olika dagar eller åtminstone vid olika tillfällen.
 • Öppna avföringsburken.
  Om avföringen är fast, ta så mycket avföring som det går med skeden som finns i burkens kork.
  Om avföringen är lös, fyll burken med så mycket avföring så att det motsvarar hälften eller en tredjedel av den volym formalin som finns i burken.
 • Blanda avföringen väl i formalinen så att det blir en jämn välling.
 • Stäng burken ordentligt.
 • Limma klisterlappen med personuppgifter på burken.
 • Skriv provtagningsdatum och klockslag på klisterlappen.
 • Sätt burken i påsen och stäng påsen väl.

3.   Förvaring av proven:

För proven så fort som möjligt till laboratoriet. Om alla prov blir tagna inom 5 dagar, kan man förvara proven i kylskåp (inte nära livsmedel) och föra alla prov på en gång till laboratoriet.

4.   Observera:

För att förhindra smittorisk, tvätta händerna väl med tvål och vatten efter provtagningen! Släng kärlet som har blivit använt vid provtagningen i brännbart avfall.

 

31.07.2017 Redaktion_Toimitus