2455 F-Para-O, Parasiter från avföring

 

Med denna undersökning försöker man hitta parasiter som förekommer i tarmen (bl.a. mask och amöba).

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

 • Ett rent kärl, till exempel en engångstallrik eller en rondskål av papp.
 • Avföringsburkar som innehåller formalin. Burkarna har en sked i korken.
 • Plastpåsar som går att stänga.
 • Klisterlappar för personuppgifter.

OBS! Formalin är giftigt.

 • Om du får formalin på huden, tvätta huden ordentligt med tvål och vatten.
 • Om du får formalin i ögonen, skölj ögonen med mycket vatten i 10 – 15 min.
 • Om formalin kommer i munnen ska du dricka mycket vatten.
 • Om du har fått formalin i ögonen eller munnen måste du genast gå till läkare.

2.   Provtagning:

 • Låt avföringen komma i det rena engångskärlet.
 • Om du skall ta flera prov, ta dem på tre olika dagar eller åtminstone vid tre olika tillfällen.
 • Öppna avföringsburken.

  Om avföringen är fast, ta så mycket som du får med skeden som finns i burkens kork.
  Om avöringen är lös/vattning, ta lika mycket som hälften eller en tredjedel
  av den mängd formalin som finns i burken.

 • Skruva fast korken ordentligt.
 • Blanda avföringen bra med formalinet så att det bildas en jämn välling.
 • Det får inte lämna avföring utanpå burken. Torka burken vid behov med desinfektionsmedel.
 • Sätt klisterlappen med dina personuppgifter, datum och klockslag för provtagningen på burken.
 • Sätt burken i en plastpåse och stäng påsen ordentligt.

3.   Förvaring av proven:

För provet till laboratoriet så fort som möjligt. Om alla prov kan samlas in inom 5 dagar, kan proven förvaras i kylskåp och föras samtidigt till laboratoriet.

4.   Observera:

Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter provtagningen.
På det viset förhindrar du smitta.
Släng engångstallriken eller rondskålen i brännbart avfall.

 

01.03.2019 Klinisk kemi