Påsurinprov tas av barn som man inte kan ta vanligt mittstråle-urinprov av, t.ex. små barn som inte kan hålla sig. Ta morgonprov, eftersom morgonprov passar bäst för att utreda sjukdomar i urinvägarna. Vid symtom på akut sjukdom kan provet även tas vid en annan tidpunkt.

 

Förberedelse

 • Tvätta dina händer ordentligt.
 • Tvätta barnets urinrörsmynning och huden som blir innanför urinpåsen med varmt vatten framifrån och bak. Använd handdusch eller blöta papper. Tvättmedel får inte användas. Ett blött papper får användas endast en gång. Upprepa tvätten fyra gånger.
  Sära på flickans blygdläppar vid tvätten.
  Dra pojkens förhud bakåt (ifall den öppnar sig) och tvätta ollonet och urinrörets öppning.
 • Torka huden noggrant med papper.

 

Utförande

 • Ta bort skyddspappret från limdelen på påsen.
 • Sätt urinpåsen tätt runt urinrörets mynning så att flickans urinrör kommer över påsens öppning. Pojkens penis sätts in i påsens öppning.
 • Sätt först fast påsens undredel från rumpan. Ta bort luft från påsen genom att trycka med handen på påsen så att luften försvinner. Böj påsens nedredel bakåt så den kommer under barnets rumpa. Sätt sedan fast påsens övre del. Sätt blöja på barnet.
 • Flytta genast över urinen till urinprovtagningsburken. Om provet inte fås inom en timme, upprepa tvätten och sätt på en ny påse.
 • När det har kommit urin i påsen, ta bort påsen uppifrån och ner. Rör inte påsens insida med fingrarna. 
 • Töm urinen som finns i påsen i den blåa provtagningsburken genom att klippa upp påsens nedre kant.
  Obs! Saxen måste först steriliseras i kokande vatten.
  Rör inte i burkens och lockets insida.
  Flytta genast urinen från burken till rören.

 

Flytta urinen

 • Ta bort den vita lappen från locket.
 • Sätt burken på ett stadigt underlag. Tryck ner röret med korken före mot nålen i locket. Fyll det lilla röret först.
 • Håll ner röret tills flödet har slutat och röret är nästan fyllt.
 • Fyll det stora röret på samma sätt om urinen räcker till.

 

Hantering och förvaring av provrören

 • Blanda provet genom att vända röret upp och ner 8-10 gånger.
 • Sätt på etiketterna där du har skrivit dina personuppgifter.
 • Förvara rören i rumstemperatur och för dem till laboratoriet så fort som möjligt eftersom provets hållbarhet är begränsad.
 • Provet kan förvaras 8 h i rumstemperatur och 1 dygn i + 4º C.
 • Burken får du kasta i blandavfallet.
15.06.2016 Klinisk kemi