nU-Porfyriner i natturinen (morgonurinen)

6332 nU-Porf

För att undersökningen skall lyckas är det viktigt att du följer dieten som du har fått och att du följer läkarens instruktioner angående medicinering.

B-vitaminer och preparat som innehåller B-vitaminer stör undersökningen. Intag av B-vitaminer bör undvikas i 10 dygn före provtagningen. Även användandet av andra vitaminpreparat bör undvikas tre (3) dygn före provtagningen.

Samlingskärl kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

Samling av urin

All urin som utsöndras från det att du går och lägger dig tills det du stiger upp på morgonen (t.ex. kl. 21-7) skall tas tillvara. Samlingstiden skall vara minst 6 timmar. Om blåsan töms just före sängdags tas också den urinen tillvara i samlingskärlet. Under samlingstiden förvaras samlingskärlet svalt (+5°C) och skyddat för ljus. Det är viktigt att provet skyddas för ljus i alla skeden.

Skriv upp start- och sluttiden.

 

Efter att samlingen avslutats

För att kunna identifiera provet är det viktigt att du limmar fast en etikett på samlingskärlet med ditt namn och ditt personsignum samt klockslagen när samlingen började och slutade. För samlingskärlet till laboratoriet så fort som möjligt.

31.07.2017 Redaktion_Toimitus