2608 F-SalmVi, Salmonellaodling från avföring

Med den här undersökningen strävar man till att utreda eventuella salmonellabakterier i avföringen.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1)
eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

 • Ett fabriksrent kärl t.ex. en engångs-tallrik eller -rondskål.
 • Avföringsprovburk som har en “sked” i locket.
 • Förslutbar påse.
 • Etikett med personuppgifter.

2.   Provtagning:

 • Ta avföring på ett fabriksrent kärl.
 • Öppna avföringsburken och ta avföring med hjälp av “skeden”
  som finns i locket och sätt i burken (ca. 1/3 av burken skall fyllas).
 • Stäng burken väl.
 • Limma etiketten med personuppgifter på burken.
 • Skriv provtagningsdatum och klockslag på etiketten.
 • Sätt burken i påsen och stäng påsen väl.

3.   Förvaring av provet:

Provet skall föras till laboratoriet så fort som möjligt, helst samma dag
eller senast morgonen därpå. Tills dess skall provet förvaras i kylskåpstemperatur (inte nära livsmedel).

4.   Observera:

För att undvika smittorisk tvätta händerna väl med tvål och vatten efter provtagningen! Släng kärlet som har blivit använt vid provtagningen på ett lämpligt sätt.

10.04.2018 Klinisk kemi