2608 F-SalmVi, Salmonellaodling från avföring

Med den här undersökningen strävar man till att utreda eventuella salmonellabakterier i avföringen.

Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1)
eller den vårdande enheten.

1.   Provtagningsmaterial:

 • En engångstallrik eller rondskål av papp.
 • Avföringsburk med sked i korken.
 • Plastpåse som går att stänga.
 • Klisterlapp för personuppgifter.

2.   Provtagning:

 • Ta avföringsprovet i det rena engångskärlet.
 • Öppna avföringsburken och ta avföring med korkens sked och sätt den i burken. Fyll burken till en tredjedel.
 • Skruva fast locket ordentligt.
 • Det får inte lämna avföring utanpå burken. Torka burken vid behov med desinfektionsmedel.
 • Skriv dina personuppgifter, datum och klockslag på klisterlappen.
 • Sätt klisterlappen på avföringsburken.
 • Sätt burken i plastpåsen och stäng påsen ordentligt.

3.   Uppbevaring av provet:

Om du inte kan föra provet till laboratoriet samma dag som det är taget,
ställ det i kylskåpet.
För provet till laboratoriet senast följande vardag.

4.   Observera:

Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter provtagningen.
På det viset förhindrar du smitta.
Släng engångstallriken eller rondskålen i brännbart avfall.

25.02.2020 Redaktion_toimitus