1936 U- Schi-O

Urin samlas efter fysisk belastning. Provtagningsmaterial kan hämtas från laboratoriet vid den egna hälsovårdscentralen, provtagningen vid Vasa centralsjukhus (B1) eller den vårdande enheten.

 

1.   Provtagningsmaterial:

  • Urinuppsamlingsburk/flaska med lock.
  • Etikett med personuppgifter (skriv namn, personsignum, provtagningsdatum och klockslag på etiketten.

 

2.   Provtagning:

  • Prov kan tas vardagar (mån.-tors.) före kl 12.
  • Fysisk belastning i ca. 5 minuter före urineringen t.ex. gå i trappor eller hoppa hjälper maskäggen att lossna från urinblåsans väggar.
  • Tvätta händerna väl.
  • Samla all urin i burken/flaskan, också de sista dropparna är speciellt  viktiga.
  • Stäng burken flaskan ordentligt.

 

3.   Observera:

  • För att undvika smittorisk, tvätta händerna väl med tvål och vatten efter provtagningen.

  

4.   Hantering och förvaring av provet:

  • Fäst etiketten med personuppgifterna på burken/flaskan.
  • Provet förs till laboratoriet genast efter provtagningen (före kl 13).
20.08.2018 Klinisk kemi